Обговорення освітньо-професійної програми  «Менеджмент»

       Нещодавно на відділенні № 2 відбулося засідання круглого столу стейкхолдера та робочої проектної групи з метою обговорення освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент».

       В обговоренні актуальних проблем підготовки фахових молодших бакалаврів з менеджменту взяли участь: директор сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря» – Кубрак Іван Георгійович, гарант освітньо-професійної  програми Мамаєвська Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, завідувач відділення,  члени проєктної групи: Біляр Юлія Василівна – голова циклової комісії економічних та юридичних дисциплін,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, Петракович Валентина Юліянівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, здобувач освіти спеціальності 073 Менеджмент Савчук Вікторія Ігорівна.

 

    Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної  програми «Менеджмент», її структурній та логічній побудові,  переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами фахової перевищої освіти поглиблених знань з спеціальності 073 Менеджмент.

     На засіданні були порушені дискусійні питання щодо вимог роботодавців до потенційних працівників. Директор сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря» – Кубрак Іван Георгійович зазначив важливість виробничої практики та здобуття студентами практичного досвіду під час навчання.

       На завершення зустрічі учасники круглого столу підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахових молодших бакалаврів з менеджменту конкурентоспроможних на ринку праці.