Навчальна практика з геодезії «Геометричне нівелювання»

     Завданням навчальної практики є забезпечення практичного пізнання здобувачами освіти закономірностей професійної діяльності на основі теоретичних знань.

     Метою навчальної практики з геодезії «Геометричне нівелювання» є ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою проведення робіт із нівелювання 4 класу, нівелювання траси, нівелювання поверхні по квадратах, складання профілю ділянки.

     Нівелювання поверхні – один із видів топографічного знімання, яке виконують на місцевості з невеликим перепадом рельєфу для складання великомасштабних планів. Нівелювання поверхні дає змогу визначити висоти точок поверхні. Під час нівелювання значних площ, у місцях майбутньої забудови міст, літовищ, аеропортів, спортивних майданчиків тощо – нівелювання площ, зазвичай, виконують по вершинах квадратів. Довжини сторін квадратів залежать від рельєфу та масштабу плану. Саме таким видом геометричного нівелювання займалися студенти групи ТЗ-31 під керівництвом викладача Т.І. Антощук. Результатом проведених робіт став топографічний план території агрономічного корпусу та профіль рельєфу території.

      Навчальна практика дає можливість здобувачам освіти особисто вникнути в процес виконання геодезичних вимірів, опанувати тонкощі роботи з нівеліром, а головне зрозуміти, як виміри, які виконуються, перетворюються в інженерні креслення – топографічну карту, профіль місцевості.