Науковий журнал «Молодий вчений»

   mag50

     Науковий журнал «Молодий вчений» виступає тією сполучною ланкою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових наукових поглядів, одержувати необхідну для освідомлення та аналізу інформацію як по Україні, так і з інших країн. Видання відстежує розвиток зарубіжної наукової думки і завжди висвітлює актуальні питання, пов’язані з кожною галуззю науки.

   Зазначимо, що жоден журнал, який нині випускається, не обходиться без використання інформаційних технологій, але лише деякі використовують їх повною мірою. Концепція видання нашого журналу передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Тому журнал «Молодий вчений» поряд з друкованим варіантом безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет. Таким чином, кожен бажаючий, зайшовши на сторінку журналу, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які публікуються в цьому виданні.

   Друкована версія журналу поширюється серед провідних наукових та навчальних центрів України та країн СНД. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України. Перелік країн, в яких поширюватиметься друкована версія журналу, як і масштабність його розповсюдження, буде постійно збільшуватися.

У журналі представлені наступні розділи:

 • Фізико-математичні науки
 • Хімічні науки
 • Біологічні науки
 • Геологічні науки
 • Технічні науки
 • Сільськогосподарські науки
 • Історичні науки
 • Економічні науки
 • Філософські науки
 • Філологічні науки
 • Географічні науки
 • Юридичні науки
 • Педагогічні науки
 • Медичні науки
 • Фармацевтичні науки
 • Ветеринарні науки
 • Мистецтвознавство
 • Архітектура
 • Психологічні науки
 • Військові науки
 • Національна безпека
 • Соціологічні науки
 • Політичні науки
 • Фізичне виховання та спорт
 • Державне управління
 • Культурологія
 • Соціальні комунікації

   Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті за різними науковими напрямами.

   Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

Прийом статей до журналу: щодня.

Графік виходу журналу: щомісяця.

Статті публікуються: українською, російською, англійською, німецькою, польською та французькою мовами.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 р.

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у:
Національній бібліотеці України імені В.В. Вернадського
Науковій електронній бібліотеці Elibrary.ru
Polish Scholarly Bibliography (PBN)

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

   Науковий журнал “Молодий вчений” до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, не входить.

   Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” від 17.10.2012 № 1112 для здобуття наукового ступеня необхідна наявність публікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

   Науковий журнал “Молодий вчений” є тим самим виданням, яке включено до міжнародних наукометричних баз.

   Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджуються відповідно до ліцезії Creative Commons Attribution Licence.

Адреса журналу:  http://molodyvcheny.in.ua/ua/