Менеджмент (Підручники)

Історія України

Основи правознавства

Основи психології

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Економічна теорія

Інформатика і комп’ютерна техніка

Вища математика

Статистика

Діловодство

Основи охорони праці

Економіка підприємства

Організація виробництва

Менеджмент

Бухгалтерський облік

Комерційне право

Фінанси підприємства

Економічний аналіз

Маркетинг

Культурологія

Етика ділового спілкування

Соціологія

Основи філософських знань

Технологія галузі (рослинництво, тваринництво)

Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

Техніка і устаткування

Податкова система

Планування виробництва

Зовнішньоекономічна діяльність

Трудове право