Конференція на тему “Проблеми сучасного середовища існування людини»”

   30 листопада на відділенні «Землевпорядкування»  за участю студентів груп ТЗ-41 та ТЗ-21 викладачем землевпорядних дисциплін Антощук Г.О. проведено конференцію на тему «Проблеми сучасного середовища існування людини».

  Розпочато захід повідомленням про історію виникнення та перспективи розвитку населених пунктів, наслідки стрімкої урбанізації в світі та нашій країні зокрема. До 1918 р. наша країна була аграрною і в містах проживало 18% населення. Інтенсивна урбанізація в Україні розпочалася в 1926-1939 рр., коли було взято курс на індустріалізацію народного господарства, тобто всього лише за 13 років чисельність міського населення зросла у 2,4 рази. За останні 30 років частка міського населення в Україні зросла у 2,2 рази та становить приблизно близько 75% загальної чисельності населення. Сучасне місто надає своїм жителям багато переваг економічного та соціального характеру. Незважаючи на переваги міського життя, міське середовище для людей є штучним і відірваним від природного. Штучне міське середовище шкідливо впливає на здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, дефіцит сонячного проміння, води, а також скупченістю населення, недостатність зелених насаджень, шкідливим впливом електромагнітних полів. Отже на сучасному етапі розвитку людства загострюються всі сторони життєзабезпечення людей: постачання достатньої кількості повноцінних продуктів харчування та питної води; контроль і запобігання забруднення повітря; водних ресурсів, ґрунтів; утилізація та захоронення виробничих та побутових відходів, а також соціальні проблеми, пов’язані з різким зменшенням вільного “життєвого” простору.

   На конференції було розглянуто проблеми, що стосуються середовища в якому існує сучасна людина. Про проблеми населених пунктів і шляхи їх розв’язання в майбутньому з доповіддю виступала Гелета Людмила. Про проблему енергетичних ресурсі та використання відновлюваних видів енергії підготував доповідь Понюк Валентин. Оскільки здоров’я людини напряму залежить від якості питної води та їжі то однією з тем доповідей, що була підготовлена Шепетюком Ігорем до виступу являлась тема органічного землеробства. Про те як використовуючи природні матеріали та традиційні технології створити комфортні умови проживання, не витрачаючи великі кошти підготувала презентацію Негрич Тетяна.

   Про створення комфортного середовища для людей з особливими потребами йшлось у доповіді Тумака Володимира.

   Об’єктивно поглянути на проблему організації комфортного середовища, де перебуває людини поза межами своєї домівки, тобто – на вулиці була присвячена презентація  Марії  Лабюк.

  Вирішення проблем створення комфортного середовища для існування людини це загалом дуже складна та багаторівнева проблема, що покладається здебільшого на державні органи та органи місцевого самоврядування.  Для охоплення всіх чинників та складових процесу управління життєдіяльністю населеного пункту на сучасному етапі розвитку людства застосовуються сучасні геоінформаційні системи. Оскільки майбутні землевпорядники є спеціалістами,  які будуть брати безпосередньо пряму участь в створенні цієї системи  то особливу зацікавленість присутніх викликала презентація, підготовлена Пожар Вікторією про геоінформаційні системи керування населеним пунктом.

   Всі виступи учасників супроводжувались відео презентаціями, що дало можливість донести до присутніх необхідність свідомо підходити до проблем екології , охорони навколишнього середовища та інших проблем сучасного людства.

IMG_4696

IMG_4704

IMG_4710

IMG_4717

IMG_4742

IMG_4750

IMG_4800