Конференція на тему: «Адаптаційні процеси у сільському господарстві до глобальних змін клімату»

     Глобальні зміни клімату та вплив цього процесу на довкілля – одні з найбільш серйозних проблем XXІ століття. До того ж найбільшою мірою це стосується країн, де місце та роль сільського господарства в економіці є визначальним. Саме до таких країн належить Україна. Особливе значення, у зв’язку з цим, набуває адаптація сільського господарства до майбутніх змін, оскільки ця сфера людської діяльності виявляється найбільш вразливою та залежною від природних катаклізмів. Сьогодні вкрай важливо дослідити та спрогнозувати реакцію агросфери на зміни клімату, розробити ефективні шляхи її адаптації до нових умов. Цьому була присвячена конференція на тему: «Адаптаційні процеси у сільському господарстві до глобальних змін клімату», проведена викладачами в рамках декади циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін.

     Мета проведення заходу: обговорення проблеми зміни клімату в Україні та світі, її наслідків для аграрного сектору економіки, способів адаптації до несприятливих наслідків зміни клімату та можливостей використання її потенційних переваг, а також наукові дослідження в цьому напрямі.

    

На конференції прозвучали доповіді:

  1. Зміна клімату та розвиток спеціалізованого кліматичного обслуговування як виклик для науки та освіти (доповідач Атощук Т.І.);
  2. Розвиток рослинництва в умовах зміни клімату (доповідач Петракович В.Ю.);
  3. Вплив наростаючої посухи на урожайність сортів ягідних культур (доповідач Курилюк Н.В.);
  4. Вплив змін клімату на вирощування винограду (доповідач Семенюк В.О.);
  5. Влив змін клімату на розвиток аквакультури (доповідач Гуцуляк В.Є.);
  6. Бобові в умовах зміни клімату (доповідач Руснак Н.Т.);
  7. Вплив змін клімату на розвиток бджільництва (доповідач Руснак В.Є.);
  8. Напрями адаптації системи землеробства в умовах зміни клімату (доповідач Карасьова М.В.).

     В результаті обговорення доповідей, присутні дійшли висновку, що оскільки глобальне потепління для України має не тільки негативні, а й позитивні наслідки, то це дає можливість говорити про те, що в нашої країни є потенціал до розвитку.