Застосування методу проекту на уроках економічної і соціальної географії світу

    Щоб активізувати самостійну діяльність студентів найчастіше я в своїй роботі  використовую метод  проекту.

   Такий метод є ефективним, оскільки формує самостійну позицію учня, розвиває дослідницькі і рефлексивні навички, стимулює практичну. творчу та пізнавальну діяльність, дає можливість   реалізувати принцип зв’язку навчання з життям.

   Проект – це комплекс дій, спеціально організованих викладачем, що самостійно виконується учнями та завершується створенням продукту, який складається з об’єкта дослідження та його усної, письмової або комп’ютерної  презентації.

   Головною перевагою даного методу  є те   що за короткий час студент спроможний засвоїти великий обсяг нового матеріалу. Це є дуже актуальним саме при вивченні економічної і соціальної географії світу, адже теми передбачені навчальною програмою містять великий об’єм інформації, яка повинна бути опрацьована в короткий строк.

   Також важливою перевагою при застосуванні методу  проекту є можливість  широкого використання мультимедійних засобів. Це забезпечує нові шляхи подання інформації – демонстрацію картосхем  малюнків, фотографій процесів та явищ.  Навіть коли презентується проект студенти-слухачі мають можливість отримати масу нової інформації та оволодіти певними знаннями.

   Найчастіше метод проекту я використовую при вивченні країн і регіонів світу, а також при розгляданні тем «Населення світу», «Господарство світу», «Глобальні проблеми людства».

    В поточному навчальному році нашими студентами були створені проекти по  темах:

  1. Демографічна проблема та шляхи її подолання.
  2. Етнічний та релігійний склад населення світу.
  3. Хімічна та легка промисловість світу
  4. Економічно-географічна характеристика США, Канади, Австралії , Нової Зеландії.

    Робота над індивідуальними творчими проектами надзвичайно розвиває дослідницькі навички учня, сприяє розвитку працелюбності, ініціативності, організаційності. Випробовує сили та волю студента, характеризує його дисциплінованість  та вміння працювати в колективі. Але головне завдання використання методу проекту –  навчити студента самостійно поповнювати свої знання, що завжди буде  збільшувати його  творчий потенціал та підвищувати інтерес  до навчання.

 IMG_20171128_110046_449

IMG_20171128_110216_154

IMG_20171128_110404_269

IMG_20171128_110619_010

IMG_20171128_110703_932