Засідання педагогічної ради

26 квітня 2023 року відбулося планове засідання педагогічної ради ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ».

Педагогічна  рада працювала згідно порядку денного:

 1. Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи (доп. відповідальний секретар приймальної комісії Ружицька Ю.В.)
 2. Про розгляд освітньо-професійних програм спеціальностей   (доп. заввідділень: Косменко А.Ю., Мамаєвська Л.О.)
 3. Про відновлення освітнього процесу в очному форматі у коледжі (доп. в.о. директора Біляр І.Г., Співдоповідачі: Слободян С.Є., Курилюк Н.В., Місевич О.П., Гуцуляк В.Є.)

  Педагогічна рада розглянула і  прийняла рішення:

  1. Внести зміни в п.1 наказу ВСП «КФК ЗВО «ПДУ» від 02.09.2023 року №75-з «Про організацію освітнього процесу», виклавши його в такій редакції: «Усі види занять (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, тощо) для здобувачів фахової передвищої освіти І-ІV курсів денної форми навчання з 01.05.2023 року проводити в очному форматі в кабінетах та лабораторіях коледжу».
  2. Педагогічним працівникам:

  2.1. Передбачити можливість синхронного та асинхронного проведення занять з використанням дистанційних технологій для здобувачів фахової передвищої освіти, денної форми навчання, що перебувають за кордоном та заочної форми навчання;

  2.2. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення та організувати переміщення здобувачів фахової передвищої освіти до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу. Після скасування сигналу повернутись до приміщення навчального закладу та продовжувати навчальні заняття з необхідним корегуванням розкладу.

  1. Кураторам академічних груп забезпечити інформування здобувачів фахової передвищої освіти та їх батьків про зміни в роботі закладу.
  2. Завідувачам відділень забезпечити надання академічних відпусток здобувачам фахової передвищої освіти, які не в змозі брати участь в освітньому процесі та, які долучилися до Збройних сил України, за їх зверненням.
  3. Заступнику директора з навчальної роботи спільно із завідувачами відділень забезпечити збереження якості освітнього процесу, неухильне дотримання розкладу навчальних занять усіма учасниками освітнього процесу та щоденний контроль за якістю навчальних занять.
  4. Заступнику директора з виховної роботи спільно з кураторами академічних груп здійснювати щоденний моніторинг відвідування навчальних занять здобувачами фахової передвищої освіти. У кожному конкретному випадку відсутності здобувача фахової передвищої освіти на заняттях невідкладно з’ясувати причини та встановити місце перебування.
  5. Інженеру з охорони праці спільно з відповідальним за організацію роботи з питань цивільного захисту провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками, здобувачами фахової передвищої освіти щодо правил поведінки, шляхів та способів евакуації до споруд цивільного захисту.
  6. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи спільно з відповідальним за організацію роботи з питань цивільного захисту здійснювати постійний контроль за станом приміщень цивільного захисту.