Засідання навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів із спеціальності «Менеджмент».

   З 4.10.2017 по 5.10.2017 року в Бучацькому коледжі Подільського ДАТУ відбулося засідання навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів із спеціальності «Менеджмент».

На засіданні аналізувалася навчально-методична робота навчальних закладів.

   Трісунова Т.В., методист ДУ «НМЦ Агроосвіта», голова комісії провела аналіз методичного забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент», також повідомила про внесення змін і доповнень в тестові завдання  для незалежного заміру знань студентів із спеціальності «Менеджмент».

   Хомут О.А., викладач Бучацького коледжу Подільського ДАТУ виступила з доповіддю «Впровадження інформаційних технологій в навчальній діяльності студентів».

   Петренко Ю.В., заступник директора з навчальної роботи ВП НУБіП України «Бобровецький коледж економіки та менеджменту» розказала про  розробку та впровадження в освітній процес нових навчальних планів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

   Біляр Ю.В., голова циклової комісії Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ поділилася досвідом про використання електронних засобів навчання  під час викладання навчальних дисциплін.

   Полянська Л.С., викладач Млинівського державного технолого-економічного коледжу доповіла про створення та використання в педагогічній діяльності персональних сайтів викладача.

   Музиченко Л.В., голова циклової комісії Мигійського коледжу Миколаївського НАУ поділилася досвідом співпраці з базами практичного навчання.

  Трісунова Т.В., голова комісії, член методичної комісії провела підбиття підсумків та обговорення перспектив створення електронного, мультимедійного забезпечення та унаочнення з дисциплін спеціальності «Менеджмент» у 2018 році.

IMG_1349

IMG_1350

IMG_1351

IMG_1352

IMG_1356

IMG_1361