Захист курсових робіт здобувачів освіти спеціальності Агрономія ОПП  Організація і технологія ведення  фермерського господарства

      У професійній підготовці важливою є науково-дослідницька робота здобувача освіти. І саме написання курсової роботи стимулює здобувачів освіти до самостійного наукового пошуку, розвиває уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження.

       Здобувачі освіти спеціальності 201 Агрономія ОПП  Організація і технологія ведення  фермерського господарства групи ТО-41 працювали над курсовою роботою з дисципліни Організація та планування діяльності фермерського господарства.

        При захисті курсових робіт  здобувачі освіти продемонстрували результати самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження. Завдяки презентації здобувачі освіти продемонстрували глибоке розуміння теми, показали як працювали над дослідженням, а також які висновки зробили.

         Комісія  викладачів об’єктивно оцінила роботу кожного здобувача освіти та  побажала подальших успіхів.