Захист курсових робіт здобувачів освіти ОПП    Виробництво і переробка продукції рослинництва

      Здобувачі освіти групи ТР-41 ОПП    Виробництво і переробка продукції рослинництва  працювали над курсовою роботою з дисципліни Організація та планування діяльності агарних формувань.

       Завдяки зусиллям над написанням курсової роботи здобувачі освіти поглибили свої знання з актуальних проблем певної галузі, систематизували отримані теоретичні знання з навчальної дисципліни, навчилися самостійно опрацьовувати наукові джерела. При захисті курсових робіт розроблені презентаціі дозволяли краще висвітлити напрацювання, продемонструвати знання та дослідницькі навички. Здобувачі освіти засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом та вміння вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою подальшого професійного становлення.