Зацікавлені сторони проєкту

       Цього тижня  відбулася зустріч зі стейкхолдером Іваном Кубраком, директором сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря», яка була присвячена обговоренню та аналізу змісту освітньо–професійної програми «Виробництво і переробка продукції рослинництва»  спеціальності 201 Агрономія з метою вдосконалення надання освітніх послуг здобувачам освіти, які навчаються за освітньо–професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за денною та заочною формами навчання.

       Гарант освітньо-професійної програми  Валентина Петракович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист  під час спілкування зазначила, що завдяки плідній співпраці із зацікавленими сторонами, розробники освітньо–професійної програми мають можливість враховувати очікування роботодавців та підсилити їх вплив на формування необхідних компетентностей випускників та якісно покращити їх програмні результати навчання.

       До обговорення освітньо–професійними програми долучилися:

Іван Кубрак – директор сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря»;

Віктор Гуцуляк – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Юрій Булега – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Богдан Філіпчук – здобувач освіти спеціальності 201 Агрономія.

       Під час обговорення учасники акцентували увагу на позитивному аспекті різносторонньої практичної підготовки майбутніх фахівців, логічному та виваженому структурно–змістовному навантаженні освітньо–професійної програми, гармонійному поєднанні обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, завдяки чому забезпечується формування спеціальних фахових компетентностей та якісних програмних результатів навчання.