Обговорення освітньо-професійної програми «Право»

     Оновлення і удосконалення освітньо-професійних програм (ОПП) є систематичним процесом, до якого долучені педагогічні працівники, здобувачі фахової передвищої освіти та зовнішні стейкхолдери – представники бізнесу, громадських організацій, професійної і наукової спільноти.

     Так,  днями в ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет»  проведено засідання робочої (проєктної) групи розробників освітньо-професійної програми підготовки здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».

      На засіданні взяли участь гарант ОПП Аліна Сорохан –  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стейкхолдерка – Анжела Косинська, адвокат та завідувачка сектору «Кіцманське бюро правничої  допомоги» Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги Південно-Західного управляння  надання безоплатної правничої допомоги Західного міжрегіонального центру з надання  безоплатної правничої допомоги, учасники проєктної групи: Людмила Мамаєвська –  спеціаліст вищої категорії, завідувачка відділення № 2, Тетяна Друцул – спеціаліст вищої категорії, Мальвіна Клим – здобувач фахової передвищої освіти. 

      Гарант ОПП проінформувала про особливості структури та змістового наповнення програми, зазначивши, що вона спрямована на забезпечення принципів академічної доброчесності, відповідність критеріям якості сучасної освіти, формування в здобувачів необхідних для професійного зростання фахових компетентностей.

      Стейкхолдерка зауважила, що розглядана програма повинна вможливити підготовку кваліфікованого фахівця, який мобільно реагуватиме на всі виклики освітнього сьогодення. 

       Робочою групою у межах обговорення було сформовано основні компетенції та програмні результати навчання для забезпечення якісної освіти за освітньо-професійною програмою «Право» (2024), враховано рекомендації стейкхолдерів, пропозиції учасників та прийнято рішення про врахування запропонованих пропозицій в освітньому процесі при реалізації ОПП.