Відкрите онлайн-заняття з дисципліни

 «Технологія. Вступ до спеціальності»  на тему «Захист рослин».

     У рамках декади циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін  21.03.2024 року,  було проведено відкрите лекційне онлайн – заняття у групі ТР, ТО – 11 з дисципліни  «Технологія. Вступ до спеціальності»  на тему «Захист рослин». Заняття провела  викладачка агрономічних  дисциплін Наталія РУСНАК. На занятті студенти ознайомилися з методами захисту рослин вiд бур’янiв, шкiдникiв i хвороб, та їх профiлактичними заходами.

      Виклад матеріалу супроводжувався мультимедійною презентацією.  Для кращого засвоєння  почутого матеріалу на онлайн-занятті також було продемонстровано відеоматеріал про бiологiчнi  способи захисту рослин та хiмiчнi засоби для захисту рослин.

      На занятті були присутні  заступниця директора з навчальної роботи Світлана СЛОБОДЯН, завідувач методкабінету Микола КОРОЛЬ, завідувачка  відділення №2 Людмила Мамаєвська, голова циклової комісії Ганна АНТОЩУК. На думку присутніх  підготовка заняття була виконана на належному методичному рівні.