Обговорення освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

У ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» днями відбулася зустріч проєктної групи та стейкхолдерів із питань удосконалення освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій».

Учасниками зустрічі були: заступник директора ПП «Кайлас К» В.О. Ященко, в.о. директора ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» І.Г. Біляр, завідувач відділення №1 А.Ю. Косменко, викладачі землевпорядних дисциплін Г.О. Антощук, Г.В. Козій, Т.І. Антощук та здобувач освіти спеціальності «Геодезія та землеустрій» В.І. Савчук.

Для публічного обговорення проєктною групою був підготовлений проєкт освітньо-професійної програми. Під час зустрічі проведено перегляд освітніх компонент освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» із метою забезпечення відповідності запитам роботодавців, здобувачів освіти та випускників.

Стейкхолдери надали пропозиції щодо освітніх компонентів, імплементація яких в освітній процес дозволить вдосконалити освітньо-професійну програму відповідно до запитів зацікавлених сторін і тенденцій розвитку спеціальності. За результатами співпраці було здійснено ґрунтовний аналіз наявних компонент освітньо-професійної програми та надано рекомендації стосовно їхнього оновлення й вдосконалення. Особливу увагу було приділено питанням актуальності освітньої програми, набуття загальних та спеціальних компетентностей, впровадження інноваційних технологій.

Заступник директора ПП «Кайлас К» В.О. Ященко наголосив на необхідності розвитку аналітичного мислення у здобувачів освіти, що дозволить сформувати вміння правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття рішень в умовах сучасних реформ. Він зазначив особливу затребуваність професії геодезиста та землевпорядника. Участь стейкхолдерів дозволяє закладу передвищої освіти визначити вимоги, дотримання яких дозволить підвищити професійний рівень майбутнього фахового молодшого бакалавра.

Учасники активно та плідно працювали, обговорили всі зміни та уточнення, а узагальнена інформація слугувала основою для удосконалення змісту та підвищення рівня якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій».