Відкрите заняття з дисципліни «Фінансовий облік»

   Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення побудови фінансового обліку, адже чітко налагоджений фінансовий облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для правильного прийняття управлінських рішень, виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування звітних даних.

   Опанування знання фінансового обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.

   Облік праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

   Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схема посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.

    У Кіцманському коледжі  Подільського ДАТУ  викладач економічних дисциплін  Баєтул Ганна Михайлівна  провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік»  на тему « Облік праці та її оплати» в академічній групі БО-31.

    Метою заняття було підсумувати, систематизувати, активізувати і закріпити знання з теми «Облік праці та її оплати», розвивати  у студентів: уважність, пам’ять,   дисциплінованість, математичні здібності, логічне мислення, уяву, вміння аналізувати і робити висновки та мотивувати студентів до подальшого бажання отримувати якомога більше знань з різних економічних дисциплін, щоб на базі цих знань та досвіду сформувати свій світогляд.

    Зокрема, шляхом виконання індивідуальних практичних завдань набути практичних навичок із : нарахування заробітної плати працівникам різних облікових груп  і категорій,  проведення утримань з нарахованої заробітної плати, визначення суми оплати праці  до виплати працівникам, формування та заповнення  розрахунково-платіжної відомості,  складання  господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці та бухгалтерських проводок .

     Актуальність даного практичного заняття у досконалому спостереженні, вивченні,  знанні та використанні теоретичних термінів  в сьогоднішньому складному практичному житті, необхідність знати, що означають ці терміни, як нараховується, в залежності від яких показників та що впливає на рівень і розмір оплати праці, які є форми оплати праці, як в нових умовах господарювання, проводяться утримання з оплати праці, в яких розмірах і від чого.

    Викладач передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Виклад матеріалу проводиться послідовно, на належному науково-методичному рівні. Роздатковий матеріал підготовлений грамотно, мав оптимальну кількість завдань, охоплював всю тему, що в свою чергу дозволило за короткий час проконтролювати знання студентів групи. Зміст і послідовність виконання завдань практичної роботи було наведено в інструкційних картках.

    Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до навчальної та робочої програми з дисципліни. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме: принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студентів, науковості, систематичності й послідовності, наочності.

 Заняття унаочнювала  мультимедійна презентація, яка значно полегшу-вала сприйняття студентами теоретичного і практичного матеріалів з даної теми.

  На занятті були присутні: Лакуста Тетяна Іванівна, заступник директора з навчальної роботи Кіцманського коледжу Подільського ДАТУ, Король Леся Іванівна, завідувач  економіко-правового відділення,Біляр Юлія Василівна, голова циклової комісії економічних дисциплін, Король Микола Орестович,завідувач методичного кабінету, викладачі циклової комісії економічних дисциплін.

   Присутні  відзначили велику попередню підготовку заняття, системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених завдань, переконливість наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки, ефективність застосовування дидактичних матеріалів та технічних засобів навчання, дієвого закріплення нового матеріалу.     Викладачем  поставленої мети заняття досягнуто.

IMG_20171017_111049_7CS