Відкрите заняття «Основи римського цивільного права»

      27 березня 2017 року, викладачем юридичних дисциплін, Савкою Т.М. було проведене відкрите заняття у групі ПВ-31. Лекційне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої навчальної програми дисципліни «Основи римського цивільного права». Тема лекційного заняття: «Сімейні правовідносини». В  ході лекції студенти засвоїли, що  римське сімейне право являло собою в Стародавньому Римі зібрання правових установлень, що регулюють відносини осіб в римській сім’ї: між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, а також між опікунами, піклувальниками і їхнім підопічними.

.   Заняття проходило з використанням інноваційних технологій  з дотриманням усіх етапів та відповідних вимог його організації. Викладання супроводжувалось демонстрацією цікавого презентаційного матеріалу. Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії. Під час обговорення нового матеріалу викладач активувала знання студентів, набуті у попередніх заняттях з курсу,   стимулювала їх до логічних міркувань та порівнянь, до вираження власної думки.  Викладач показала себе як хороший фахівець та вмілий організатор. Їй властиві виразність вимови, уміння утримувати увагу студентів протягом усього лекційного заняття та уважно реагувати на висловлювання студентів.

савка2  савка3

савка4

савка5