Ветеринарна медицина

Технологія. Вступ до спеціальності

Історія України

Основи правознавства

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

Ветеринарна фармакологія з рецептурою

Економічна теорія

Комп’ютеризація сільськогосподарського  виробництва

Внутрішні незаразні хвороби

Епізоотологія з мікробіологією

Хірургія ветеринарної медицини

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських  тварин

Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с.-г. тварин

Патологічна фізіологія і патологічна анатомія і с.-г. тварин

Організація ветеринарної справи

Культурологія

Соціологія

Основи філософських знань

Латинська мова

Охорона праці

Вища математика

Економіка сільського господарства

Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія

Годівля сільськогосподарських тварин

С.-г. радіоекологія

Основи етології та добробуту тварин

Ветеринарно-санітарна експертиза