Практичному навчанню – особлива увага

       У коледжі здійснюється реалізація підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих, креативних, здатних до постійного фахового самовдосконалення протягом трудової діяльності спеціалістів, які зроблять вагомий внесок у розбудову сучасної української держави.

       Днями відбулося засідання циклової комісії економічних та юридичних дисциплін, присвячене якості надання освітніх послуг у напрямку практичної підготовки. Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань і практичних умінь і навичок здобувачів освіти в єдиному процесі.

       На засіданні комісії завідувач навчально – виробничою практикою Гуцуляк В.Є. акцентував увагу на значущості наскрізної програми практик кожної спеціальності, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних практик, дотримання вимог щодо проходження технологічної та виробничої практик, оформлення щоденників-звітів.

В       ирішення цих питань повністю залежить від керівника практики, його вміння керувати діяльністю колективу студентів. Тому викладач повинен якісно очолювати роботу здобувача, дбати про формування професійної компетентності кожного.

       Обговорення було корисним та орієнтувало на грунтовну роботу щодо практичної підготовки.