Положення, які регламентують навчальний процес

Положення про коледж (нова редакція)

Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція)

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)

Положення про академічну доброчесність (нова редакція)

Положення про загальні збори трудового колективу

Положення про навчальне відділення (нова редакція)

Положення про адміністративну раду коледжу (нова редакція)

Положення про педагогічну раду (нова редакція)

Положення про циклову комісію (нова редакція)

Положення про методичну раду (нова редакція)

Положення про куратора академічної групи (нова редакція)

Положення про екзаменаційну комісію (нова редакція)

Положення про стипендіальне забезпечення студентів (нова редакція)

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (нова редакція)

Положення про комісію по трудових спорах

Положення про навчальні кабінети та лабараторії (нова редакція)

Положення про ведення журналу академічної групи (нова редакція)