Заключний етап конкурсу «Педагогічні інновації»

     На заключний етап конкурсу «Педагогічні інновації» з 99 аграрних технікумів і коледжів було представлено 2115 методичних матеріалів до тринадцяти номінацій. Оцінювання конкурсних робіт проводили члени комісії методисти ДУ «НМЦ «Агроосвіта» згідно з чинним Положенням про конкурс «Педагогічні інновації». 10 березня 2016 року пройшло заключне засідання конкурсної комісії, де визначили переможців конкурсу серед методичних матеріалів з номінацій в розрізі дисциплін та спеціальностей, враховуючи сучасні підходи до створення методичних матеріалів, використання інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження інноваційних педагогічних методик, основою яких є інтерактивність і максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця.

    Особливу увагу було приділено електронним навчальним посібникам (підручникам), які містять не тільки традиційні складові навчально-методичного комплексу з дисципліни, а й презентаційні та відеоматеріали, анімації, та веб-сайтам викладачів, які всебічно презентують педагогічний досвід, впроваджують елементи дистанційних форм навчання.

    Методичні матеріали, які отримали найвищу оцінку згідно з критеріями відповідної номінації, заносять до каталогу кращих конкурсних методичних матеріалів, а з-поміж них визначено переможців: І, ІІ, ІІІ місць.

     Методичні матеріали, які оцінені на заключному етапі конкурсу на 20 балів та нижче, за згодою авторів можуть бути запозичені педагогічними працівниками інших навчальних закладів як обмін досвідом, при цьому отримуючи додаткові бали за кількість запозичень.

      Згідно з Положенням про конкурс переможців буде нагороджено дипломами Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». У лабораторії педагогічних інновацій створено тематичну виставку конкурсних матеріалів переможців конкурсу.

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії конкурсу “Педагогічні інновації”  Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних “Агроосвіта” (Заантажити)

Матеріал з сайту http://www.agroosvita.com

ПЕРЕЛІК ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ”

Кіцманський технікум ПДАТУ

2015 рік

Шифр Інвент.

номер

Назва роботи

Автори роботи Назва

 навчального

 закладу

 

Оцінка в балах

 

1 2 3 4 5 6
 СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК (ПОСІБНИК)

 5.11010101 “ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”

1. 72001 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник  Дрещан   Л.М. Кіцманський 22
 ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС
 5.03040101 “ПРАВОЗНАВСТВО”
2. 71997 Трудове право. Електронний курс міні-лекцій і практикум (локального типу) Сорохан А.І.,

Пілат І.В.

Кіцманський 32
 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

3. 71993 Бухгалтерський облік. Електронний навчальний посібник (локального типу) Снятинчук Н.М.,

Козій О.В.,

Гуцуляк О.О.

Кіцманський 35
 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”
ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 

 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

4. 71988 Фінанси. Електронний навчальний посібник (відкритого типу) Король Л.І.,

Гуцуляк О.О.,

Король М.О.

Кіцманський 40
5. 71992 Гроші і кредит. Електронний навчальний посібник (відкритого типу) Мамаєвська Л.О. Кіцманський 40

 5.03060101 “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

6.

71991

Розміщення продуктивних сил. Електронний навчальний посібник (локального типу)

Петракович В.Ю.

Кіцманський

34

 СУЧАСНІ ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ

 ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

7. 72003 Історія України. Мультимедійні презентації Куспис О.І. Кіцманський 30
 5.03040101 “ПРАВОЗНАВСТВО”
8. 71994 Теорія держави і права. Мультимедійна презентація Савчук В.І. Кіцманський 20
9. 71995 Цивільне та сімейне право. Мультимедійна презентація Костинюк С.В.,

Лікар В.В.

Кіцманський 28
 5.08010102 “ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ”
10. 72004 Основи картографування. Презентації Антощук Г.О. Кіцманський 28

 5.09010103 “ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА”

11. 71998 Ботаніка. Електронний конспект лекцій з мультимедійним супроводом занять Іванцин С.Є. Кіцманський 28
12. 71999 Землеробство. Мультимедійний проект-презентація Семенюк В.О. Кіцманський 20

 5.11010101 “ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”

13. 72005 Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Мультимедійні презентації Марковська Н.М. Кіцманський 22

 ІННОВАТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

 5.03040101 “ПРАВОЗНАВСТВО”
14. 71996 Цивільний процес. Практикум Тарновецька Л.Д. Кіцманський 28
 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”
15. 71990 Планування та організація діяльності підпри-ємств. Звіт-щоденник з навчальної практики Біляр Ю.В.,

Шелюк Л.І.

Кіцманський 28

 ІННОВАТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

16. 72002 Формування почуття національної гідності, любові до рідної України, утвердження і розвиток моральних цінностей і норм співжиття у громадянському суспільстві Стасюк С.В. Кіцманський 30

 ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

 5.03060101 “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”
17. 71987 Використання web-ресурсів при вивченні менеджменту і маркетингу студентами економічних і технологічних спеціальностей Булега Ю.М. Кіцманський 27

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО (ПЕДАГОГІЧНОГО) КАБІНЕТУ

ТА ПРЕДМЕТНИХ  (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ

18. 71989 Використання інформаційних технологій в навчальному процесі, досягнень науково-технічного прогресу та кращого педагогічного досвіду Булега Ю.М. Кіцманський 30

 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО (ПЕДАГОГІЧНОГО) КАБІНЕТУ

ТА ПРЕДМЕТНИХ  (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ

 5.08010102 “ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ”
19. 72000 З досвіду проведення декади циклової комісії землевпорядних дисциплін Козій Г.В.,

Макидон В.В.

Кіцманський

26