Обговорення освітньо-професійної програми  «Організація і технологія ведення фермерського господарства» спеціальності 201 «Агрономія»

      Минулого тижня на відділенні № 2 відбулось засідання круглого столу за участі стейкхолдера та учасників робочої проектної групи з метою обговорення освітньо-професійної програми «Організація і технологія ведення фермерського господарства» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія».

       В обговоренні актуальних проблем підготовки здобувачів освіти взяли участь: стейкхолдер –  керівник фермерського господарства Ножихін Руслан Іванович, гарант освітньо-професійної  програми Гуцуляк Віктор Євгенович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, учасники проєктної групи: Мамаєвська Людмила Олександрівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, завідувач відділення №2, Петракович Валентина Юліянівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, здобувач освіти спеціальності 201 «Агрономія» ОПП «Організація і технологія ведення фермерського господарства» Бальон Іван Валерійович.

       Особлива увага була приділена обґрунтованості розробленої освітньо-професійної  програми «Організація і технологія ведення фермерського господарства», логічності її структури,  переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних компетентностей здобувачам освіти.

        Було особливо відзначено, що завдяки плідній співпраці із зацікавленими сторонами, розробники освітньо–професійної програми мають можливість враховувати очікування роботодавців та підсилити їх вплив на формування необхідних компетентностей випускників та якісно покращити їх програмні результати навчання.

       На засіданні були порушені дискусійні питання щодо вимог роботодавців до потенційних працівників. Представник стейкхолдерів зазначив важливість виробничої практики та здобуття студентами практичного досвіду під час навчання.

       На завершення зустрічі учасники круглого столу підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахових молодших бакалаврів освітньо-професійної програми «Організація і технологія ведення фермерського господарства» освітньо-професійного спеціальності 201 «Агрономія», які будуть конкурентоспроможні на ринку праці.