Навчальна практика

        На протязі чотирьох тижнів студенти групи БО-31 Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ проходили навчальну практику з дисципліни “Фінансовий облік”.

     Метою навчальної практики є закріплення і розширення одержаних теоретичних знань з фінансового обліку в сільському господарстві та оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії.

     У робочих матеріалах моделюються функції бухгалтера сільськогосподарського підприємства: складання вступного балансу, відкриття синтетичних і аналітичних рахунків, обробка товарних і касових звітів, виписок банку із розрахункового рахунку, ведення облікових регістрів, журналів–ордерів, нарахування зарплати працівникам, формування інформації про затрати підприємства, реалізації продукції і товарі, доходів та прибутків, ведення розрахунків з бюджетом по податках, складання бухгалтерського балансу та звітності.

6

    Об’єктом моделювання є процес фінансового обліку господарської діяльності сільськогосподарського підприємства за місяць.

     Щоб досягти успіху в організації певної справи, підприємству потрібна ретельна інформація про те, як найбільш корисно використати людські здібності, сировину, послуги, капітал. Саме фінансовий облік може відповісти на всі ці питання. Викладач детально знайомила студентів зі всіма аспектами фінансового обліку, поєднуючи теоретичну частину з практичною. Окрім того майбутні спеціалісти вчилися заповнювати первинні документи та регістри, робити розрахунки, працювати з обліковою інформацією.

                             2                   7                   3

      Тож випускники тепер остаточно усвідомили, що праця бухгалтера потребує дисциплінованості, чесності, терплячості та професійних знань для задоволення індивідуальних і суспільних потреб.