Національно-визвольна війна  1648 -1657 років та її наслідки для сьогодення

       03.11.2022. викладач Ольга Іванівна Куспис провела відкрите онлайн-заняття з Історії України з групою В-12 на тему: «Козацька революція середини ХVІІ ст. і війна за суверенітет козацької держави другої половини ХVІІ ст.».

      До цього заняття студенти підготували презентації, закріпили попередньо вивчений матеріал про те, хто такі козаки, хто створив першу козацьку січ, права і обов’язки козаків, їх символи, пригадали про відомих гетьманів і кошових отаманів: Івана Сірка, Івана Богуна, Петра Сагайдачного, про козацькі повстання 20-30 рр. ХVІІ ст., (Марка Жмайла, Трясила, Івана Сулими, Якова Остряніна, Дмитра Гуні). А також пригадали біографію Богдана Хмельницького та його перші битви впродовж 1648-1649 рр. та укладення Зборівського договору між Річчю Посполитою та Б. Хмельницьким. Дали порівняльну характеристику військово-політичній організації Запорозької Січі та політико-адміністративному устрою Української козацької держави – Гетьманщини. Добре підготувались та гарно відповідали: Віка Мадяр, Богдан Харук, Данило Бичек, Настя Ткачук.

      Ольга Іванівна розповіла студентам про військово – політичні події 1650 – 1653 рр. (Битва поблизу Берестечка, Білоцерківський договір (1651), битви поблизу Батога і Жванця, Молдавські походи). Зупинилась на питанні пошуку союзників, розповіла про Українсько-московський договір 1654 р. та його наслідки на даний час.  А також розглянули військові події впродовж 1654 – 1657 рр. Під час розповіді викладач використала презентації, цитати відомих людей про Б. Хмельницького, уривки з його листів до польського короля Владислава ІV Вази, турецького султана Мухамеда, швецького короля Кароля Густава (1656-1657 рр).

      На закріплення порівняли Зборівський і Білоцерківський договори, поєднали їз сучасними подіями Українсько-московський договір 1654р.

     На занятті були присутні: заступник директора з навчальної роботи Слободян С.Є., завідувач методичним кабінетом Король М.О., голова циклової комісії Карасьова М.В., члени комісії гуманітарних дисциплін Томаш О.В., Ружицька Ю. В. та Козак Я.Д.

     Присутні викладачі відзначили, що заняття проведене на високому методичному рівні,  змістовно, патріотично, повчально, цікаво. Студенти отримали багато нових знань.