Знайомство з роботою відділу з питань земельних ресурсів

         17.10.2023 року студенти академічної групи ТЗ-41 галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності  193 «Геодезія та землеустрій», під керівництвом викладача Антощук Ганни Олександрівни відвідали Відділ з питань земельних ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Кіцманської міської ради. Там  вони мали можливість поспілкуватися з працівниками відділу, а саме: Бортник Катериною Василівною, Бевцик Марією Антонівною та начальником відділу Кравчук Людмилою Іванівною. Спеціалісти підкреслили, що в минулому отримували освіту в нашому навчальному закладі. Спілкування з працівниками відділу продемонструвало здобувачам освіти можливість в успішному працевлаштуванні наших випускників.

          Кравчук Людмила Іванівна цікаво розповіла про технічне забезпечення землеустрою, яке базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт. Технологічне забезпечення землеустрою базується на використанні сучасних інформаційних технологій та систем для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

        Основою інформаційного забезпечення землеустрою є автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення земельної статистики, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління.

        На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:

а) межі адміністративно-територіальних одиниць;

б) кадастрові номери земельних ділянок;

в) межі земельних ділянок;

г) цільове призначення земельних ділянок;

ґ) розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права);

д) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

е) зведені дані кількісного та якісного обліку земель;

є) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;

ж) земельні угіддя.

       Під час зустрічі здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з основними завданнями та повноваженнями відділу з питань земельних ресурсів.

 

       Подібні зустрічі з представниками виробництва сприяють професійному становленню студентської молоді, передачі їй набутого досвіду від професіоналів з землевпорядкування,  формування стійкого розуміння про відповідальний характер професії геодезиста та землевпорядника незалежно від обраної сфери діяльності.

       Висловлюємо вдячність колективу Відділу з питань земельних ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Кіцманської міської ради за приділений час, зацікавлення молоді та теплі відгуки про навчання в нашому закладі.