До уваги студентів!!!!!!!!!!

      Порядок формування рейтингу успішності студентів Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ проводиться відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Положення про стипендіальне забезпечення студентів Кіцманського технікуму ПДАТУ, Порядку формування рейтингу успішності студентів Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ для призначення академічних стипендій (надалі – Порядок), затверджених педагогічною радою технікуму. Загальний ліміт стипендіатів, тобто відсоток студентів, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала становить 43%.

    Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на ІІ семестр 2016-2017 н.р. складаються  за результатами успішності з урахуванням додаткових досягнень стипендіатів, визначених Порядком. Рішенням Педагогічної ради технікуму від 29.06.2017 схвалено  список студентів, які рекомендовані для участі в рейтингу для призначення стипендії за результатами додаткових досягнень в  ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Cписок студентів, які рекомендовані для участі в рейтингу для призначення стипендії за результатами додаткових досягнень в  ІІ семестрі 2016-2017 н.р.  

(Завантижити)