Державний комплексний екзамен – важливий крок до професійної діяльності

           Державний комплексний екзамен проводиться після закінчення підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом.

    27 січня 2016 року у Кіцманському технікумі Подільського державного аграрно-технічного університету відбувся Державний комплексний екзамен із економічних, правових і технологічних дисциплін для студентів 4 курсу спеціальності «Організація виробництва».

                  f 1         qXQJkMxEuz4

      Для приймання Державного комплексного екзамену створена комісія у складі:
голова комісії – Покотильська Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджменту і адміністрування» Подільського ДАТУ;
члени комісії:

        Король Лесі Іванівни, заввідділенням «Менеджменту та бухгалтерського обліку»;

        Булеги Юрія Михайловича, викладача економічних дисциплін;

        Мамаєвська Людмила Олександрівна, викладача економічних дисциплін.

       Наказом директора технікуму до складання Державного комплексного екзамену були допущені студенти, які виконали навчальний план.

        Завдання державного комплексного екзамену складалися з тестової і практичної частин.

     Всі студенти відповідально підійшли до складання екзамену і своїми результатами підтвердили освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

     Комісія ухвалила: На підставі результатів складання Державного комплексного екзамену видати студентам диплом молодшого спеціаліста про закінчення Кіцманського технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» та здобуття кваліфікації – організатор виробництва.