Конференція на тему “Демократичні цінності прав і свобод людини”

    23 листопада 2016 року p з нагоди вшанування Дня Гідності та Свободи в групі ТР-21 викладачем суспільно-історичних дисциплін Пасічником О. О. проведено конференцію на тему «Демократичні цінності прав і свобод людини».

   Розпочато захід з повідомлення історії виникнення цього Дня та документів, які були прийняті в державі для започаткування вшанування Дня Гідності та Свободи.

    Говорячи про Гідність та Свободу не можна оминути основні демократичні цінності, які пов?язані з правами та свободами людини.

    Існує багато міжнародних документів, які засвідчують права людей і поширюються на територію тих держав, які їх ратифікували. Сюди можна віднести: «Загальна декларація прав людини», Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, «Конвенція про права дитини», а також Закон України «Про охорону дитинства», «Конституція України», та ряд інших.

     Першим світовим документом, що сформулював положення про права людини була «Загальна декларація прав людини» прийнята 10 грудня 1948 р на Генеральній Асамблеї ООН.

    Загальна декларація прав людини, проголосила рівність всіх жителів планети перед законом. Людина, її життя і гідність, права та свободи визнано найвищою цінністю кожної держави. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоїнстві та правах. При цьому права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Вони належать кожній людині від самого народження й протягом усього життя, не залежать від волі держави, не даруються й не можуть бути скасовані. Будь-які угоди, спрямовані на обмеження прав людини, визнаються недійсними.

     Окрім прав людини на заході було відведено достатньо слів для пояснення свобод людини та сфери їх застосування.

     Права та свободи людини це найважливіші цінності, які має людини, що живе в демократичному суспільстві.

     Оскільки конференція проводилася зі студентами другого курсу не можна було оминути Конвенцію прав дитини, яку називають «світовою конституцією прав дитини», яку ухвалили 20 листопада 1989 року на Генеральній Асамблеї ООН. Цей документ було ухвалено 191 країною світу! Майбутнє кожної людини і людства в цілому залежить від молодого покоління, тому забезпечення прав дітей та їх правовий захист, є основним завданням сучасності.

     Без знання міжнародних документів з прав та свобод людини не можливо називати себе громадянином демократичної держави.

20161123103548

20161123104413

20161123105355

20161123105510

20161123105712

20161123105807