Практичне заняття онлайн з дисципліни «Цивільний процес» спеціальність 081 «Право»

       01.03.2021 року в групі П-41 було проведено практичне заняття онлайн з дисципліни «Цивільний процес» на тему «Розгляд справи по суті».

1

       Згідно навчальної та робочої програм з цієї дисципліни  для закріплення знань із розділу «Позовне провадження»  передбачено проведення об’єднаних практичних занять у форми екскурсії до суду чи у формі рольової гри з розглядом різних за змістом правових спорів.

        Незважаючи на складності роботи в умовах дистанційної форми організації навчального процесу , студенти групи П-41 віртуально були в залі суду при розгляді сімейної справи за участі судді Калінської І.М., переглядаючи фільми про розгляд сімейних спорів про поділ майна, розірвання шлюбу , визначення місця проживання дитини.

4

         Після цього студенти взяли активну участь в обговоренні переглянутого, і викладач Савчук В.І. звертала увагу студентів на процесуальні дії судді під час засідання,  на процесуальні документи ,які необхідно оформляти на кожній стадії цивільного процесу.

             Під час відповідей на запитання студенти посилались на статті ЦПК України, у такий спосіб продемонструвавши свої практичні навички вмілого користування юридичним інструментарієм з дисципліни «ЦПК України».

3

        Закріпивши свої теоретичні знання, студенти групи П-41 провели ділову гру у вигляді судового засідання. Для цього  розподілили ролі, підготували промови сторін, адвокати –промови на судових дебатах та запитання у змодельованій цивільній справі.

       Слід відзначити активну участь у грі таких студентів : судді  Семенюка Ростислава, позивачки Помазанської Уляни та її адвоката Тарновецької Діани, відповідача Матлака Андрія та його адвоката Тимочка Михайла. Досить вдало справився із своїми обов’язками розпорядник суду Ротар  Владислав.

2

       Для всебічного й об’єктивного встановлення фактів по справі були опитані свідки.

        Завершилося судове засідання винесенням рішення суду. Суддя Семенюк Ростислав роз’яснив сторонам порядок його оскарження.

         Практичне заняття досягло поставленої мети, так як студенти групи П-41 вільно володіють знаннями  щодо процедури розгляду справи по суті ,доказів і доказування в цивільному процесі, забезпечення позову, порядку та підстав подання  зустрічного позову, виступів на судових дебатах, а також про судові рішення і порядок їх оскарження.

         На завершення заняття викладач Савчук В.І. підвела підсумки практичного заняття  та виставили оцінки студентам  групи П-41.