Геодезія та землеустрій

Покоління відходить і покоління приходить,

а земля залишається завжди

Цар Соломон

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

«Geodesy and Land Management»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр технік-землевпорядник

Термін навчання:

– 3 роки 10 місяців на основі базової середньої освіти

– 2 роки 10 місяців на основі   повної загальної середньої освіти

     Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном.

     Випускники спеціальності  є основними  учасниками  землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності в державі.

   Вони займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють технічні роботи для оформлення документів на право власності та право користування землею, організують раціональне використання та охорону земель, ведуть облік земель та державний контроль за їх використанням, виконують роботи з експертної оцінки землі та нерухомості.

   Основні навчальні дисципліни підготовки фахового молодшого бакалавра техніка-землевпорядника:  геодезія, фотограмметрія, землевпорядне проектування, комп’ютеризація землевпорядного виробництва, земельний кадастр, земельне право, оцінка земель та нерухомості, управління земельними ресурсами.

     Фаховий молодший бакалавр технік-землевпорядник підготовлений до роботи в галузі економіки згідно ДК 009: 2010 затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України  2010 р., в різних галузях. Основна  його діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Місце роботи після закінчення коледжу:

  • органи Держгеокадастру ;
  • землевпорядна служба органів місцевого самоврядування;
  • проектні і науково-дослідні інститути із землеустрою;
  • спеціалізовані, ліцензовані землевпорядні організації;
  • підприємства і організації, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин;
  • земельно-оціночні організації і підприємства, пов’язані з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості;
  • містобудівні організації;
  • територіальні органи державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель

     Може займати первинні посади: землевпорядник сільської (селищної, міської) ради, технік-геодезист, технік-картограф, технік-топограф, технік-фотограмметрист, технік-проектувальник, інспектор з використання і охорони земель, технік-аерофотограмметрист.

    Випускники за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» мають можливість продовжувати навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за скороченою формою у Подільському державному аграрно-технічному університеті, Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, НУ «Львівська політехніка», Львівському національному аграрному університеті та інших закладах вищої освіти  України .

   Фахові молодші бакалаври техніки-землевпорядники можуть набувати кваліфікації за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Ab8P9G-6XVo - копия

image (8) - копия

IMG_1155 - копия

IMG_1271 - копия

IMG_20181006_102952

IMG-7c1417e065c0c346c6eb9aa86d20d4e7-V

Изображение 022