Спеціальність “Право”

Галузь знань: 08 “Право”

Спеціальність: 081 “Право”

Кваліфікація фахівця: “Фаховий молодший бакалавр”

      Метою Кіцманського фахового коледжу Подільського ДАТУ є підготовка нової сучасної людини, озброєної передовими знаннями й найновішими технологіями, уміннями застосовувати їх у важливих сферах життєдіяльності суспільства. З 01 вересня 1991 р. коледж здійснює підготовку фахівців спеціальності «Право».

      У 2021 році спеціальність «Право» буде святкувати 30-річний ювілей. За роки існування за спеціальністю підготовлено близько 1200 фахівців. Переважна більшість випускників спеціальності «Право» працює за обраним фахом в органах державної влади, правоохоронних і судових органах, юридичних відділах підприємств, установ, організацій, в тому числі комерційних структурах. З початку заснування і до теперішнього часу високу якість освітнього процесу забезпечує викладацький  склад коледжу. Першими викладачами юридичних дисциплін були юристи-практики Тарновецька Л.Д., Півторан І.І., Савчук В.І. та інші. Колишні випускники  після закінчення університетів повернулись до коледжу, але вже в статусі викладачів, це, зокрема, Сорохан А.І., Місевич О.П., Костинюк С.В., Пілат І.В., Бабяк Д.Л., Савка Т.М. Кудринська Н.Д., які успішно передають свої знання новому поколінню студентів-юристів.

      Освітня діяльність спрямована на формування здатності майбутніх фахівців застосувати знання на практиці, вміти робити правильний, оптимальний, розрахований на успіх вибір. Підготовка фахівців-юристів ведеться за умов збалансованості всіх основних блоків навчальних дисциплін: циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, циклу дисциплін самостійного вибору закладу і самостійного вибору студента, практичної підготовки і самостійної роботи студентів. Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні.         Особлива увага в освітньому процесі приділяється практичній підготовці студентів, головна мета якої – набуття ними професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у сфері правозастосовної діяльності. Саме тому дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання залучались до юридичної практики, зокрема через відвідання судів, прокуратури, адвокатських і нотаріальних контор, органів державної виконавчої служби, органів державної влади та місцевого самоврядування. Співпраця з фахівцями в галузі юриспруденції стала цікавим досвідом для студентів і допоможе їм зорієнтуватись у різноманітті юридичних професій у майбутньому.

   Викладачами юридичних дисциплін з метою опановування обраною професією організовуються інтерактивні методи навчання: бінарні заняття, ділові ігри, конференції, «круглі столи», виїзні засідання гуртків;  застосовуються мультимедійні технології; проводяться інші позааудиторні виховні заходи.

    За майже тридцятилітній        період існування спеціальності «Право» стоять долі понад тисячі людей, життя яких пов’язане з коледжем. Одним судилося очолювати його, іншим – сумлінно трудитися для становлення та розбудови, а дуже багатьом тут навчатися – опановувати фахові знання, осягати навички та вимоги виконання обов’язків фахівця в галузі юриспруденції.

DSC_5459

image-0-02-04-838584c9eaee3805c2d9b5c90866d3ffc783bd01256d7d02f01570231a594b66-V

image-0-02-05-ceb5df90cdc441dd50eefd7eaf5040c2ea74d44843e517a938673758c2c1b5b0-V

IMG-3548993f9d94914219535b2486fd0d85-V

вих год

посвята 2

урочистий конценрт