Здобуваємо професію!

   25 вересня 2017р. в Кіцманському коледжі викладачами економічних дисциплін Снятинчук  Н. М. та Мамаєвською Л. О. в академічній групі БО-21 було проведено відкрите бінарне практичне заняття з двох дисциплін  «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий облік» на тему «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» та «Облік касових операцій».

   Метою заняття було закріпити отримані теоретичні знання про роль синтетичних рахунків  бухгалтерського обліку, оборотно-сальдової відомості, облік касових операцій та навчитися застосовувати знання на практичній роботі шляхом виконання індивідуальних практичних завдань.

    Бінарне практичне заняття  допомогло  встановити тісний взаємозв’язок між цими дисциплінами. Студенти зрозуміли, що знання з дисципліни «Бухгалтерський облік» є основою для подальшого вивчення дисципліни  «Фінансовий облік».

   Практична робота була побудована таким чином, щоб розв’язати практичні завдання з  дисципліни і побачити взаємозв’язок між бухгалтерським та фінансовим обліком, переконатися,  як теоретичні знання з вивчених раніше тем впливають на застосування їх на  практиці.

   Тема “Рахунки бухгалтерського обліку”, як і тема “Облік касових операцій” є актуальними, оскільки носять прикладний характер, і кожного дня знання, набуті з даних тем, застосовують на підприємствах і організаціях,  на всіх етапах роботи бухгалтерії.

   На занятті були присутні Король Леся Іванівна, завідувач  економіко-правового відділення, Біляр Юлія Василівна, голова циклової комісії економічних дисциплін, Король Микола Орестович, завідувач методичного кабінету, викладачі циклової комісії економічних дисциплін.

   Присутні  відзначили велику попередню підготовку заняття, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених завдань, їх теоретичне узагальнення та висновки, ефективність застосовування дидактичних матеріалів та технічних засобів навчання, дієвого закріплення теоретичних знань на практиці.

   Студенти зробили ще один важливий крок до омріяного фаху.

2

1

4n

5

6n

7