Засідання циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних дисциплін

   В рамках декади відбулося засідання циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних дисциплін, на якому члени комісії заслухали доповіді викладачів спец. дисциплін Бабюк Б.І. та Косменка А.Ю, підготовлених на основі матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: «Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин».

   Бабюк Б.І. презентувала доповідь на тему: «Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров’я нації в умовах глобалізації світової економіки». Доповідач зазначила, що за роки незалежності України відбулися значні змінив підготовці фахівців ветеринарної медицини, яка має здійснюватися за максимально інтегрованими з Європейськими планами і програмами, а компетентності, уміння, знання фахівців мають бути максимально наближеними до компетенцій МЕБ (Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин). Все це зумовлює необхідність модернізації ветеринарної освіти відповідно до рекомендацій МЕБ. Окремі ВНЗ вже активно і успішно впроваджують ці рекомендації з метою поліпшення якості освіти в умовах значного науково-технічного прогресу. Адже якісна ветеринарна освіта є запорукою успішності фахівця ветеринарної медицини.

   Доповідь на тему: «Експертна система оцінки благополуччя тварин» підготував Косменко А.Ю., в якій вказав на актуальність теми в , аджездоров’я і добробут тварин є основною проблемою сьогодення, яка турбує багатьох вчених світу.Оцінки благополуччя одомашнених тварин базується на концепції П’яти свобод, яка передбачає: Свободу від голоду і спраги; Свободу від дискомфорту; Свободу від болю, травм або хвороби; Свободу природної поведінки; Свободу від страху і стресу.З 1979 р. у ряді країн концепція П’яти свобод повністю або частково використовується в національному законодавстві щодо захисту тварин. В Україні ідеї цієї концепції декларує ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження» прийнятий ще в 2006 році, а з серпня 2017 року набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

1

2

3