Захист курсових робіт зі спеціальності «Право»

       4 червня 2024 року відбувся захист курсових робіт з освітнього компоненту «Трудове право» здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 081 Право. Захист відбувся у змішаному форматі.

       У процесі захисту курсових робіт здобувачі освіти продемонстрували свої перші наукові здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, вміння здійснювати практичні дослідження, вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою становлення їх як компетентних фахівців.

       Захист курсових робіт став також чудовою нагодою для здобувачів освіти розвинути свої ораторські здібності, щоб упевнено висловлювати свої думки та взаємодіяти зі слухачами. Ці навички є важливими для майбутніх юристів, завдання яких – бути вмілими комунікаторами та лідерами у галузі юриспруденції. Усі роботи об’єктивно та позитивно оцінені та мають необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності.

        Вітаємо доповідачів із успішним захистом курсових робіт та бажаємо нових здобутків.