Захист курсової роботи

         Курсова робота з дисципліни “Менеджмент” – важливий елемент навчального процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння здобувачами освіти спеціальних питань менеджменту.

          Курсова робота є самостійно виконаним дослідженням певної теми з використанням фактичних звітних і розрахункових показників щодо окремого господарства. У процесі курсової роботи студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань.

        16.10.2023 року відбувся захист курсових робіт у групі М-41 (спеціальність 073 Менеджмент ). Кожен студент протягом 5-8 хв. доповідав про зміст роботи, давав відповіді на критичні зауваження, які були зазначені в рецензії, а також  відповідав на запитання членів комісії. На захисті курсових робіт були присутні: в.о.директора коледжу І.Г. Біляр,  завідувачка відділення №2 Л.О. Мамаєвська, викладач дисципліни «Менеджмент» В.Ю. Петракович.

        Повні та змістовні доповіді з використанням мультимедійних презентацій показали студенти: Словський Максим, Бужак Альона, Петрюк Тетяна, Війтюк Зоряна.

        Захист курсових робіт має велике значення, оскільки дає здобувачам освіти досвід публічних виступів. Окрім того, захищаючи курсову роботу, здобувачі освіти вчаться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв’язання економічних завдань, а також глибоко осмислювати виконану роботу.

     Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в оволодінні професійними якостями фахівця у сфері менеджменту.