Всеукраїнська конференція «Фахова передвища і професійна освіта»

     21 жовтня 2022 року на базі науково-методичного центру ВФПО було проведено III Всеукраїнську конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика», участь у якій взяли викладачі Кіцманського фахового коледжу Антощук Ганна Олександрівна та  Антощук Тетяна Іванівна.

     Мета конференції:  аналіз сучасного стану, подальша трансформація фахової передвищої освіти для забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах реформування освітньої діяльності в Україні, викликів сучасного суспільства, зокрема в умовах воєнного стану.

     Доповідачі звернули увагу на нормативно-правове забезпечення діяльності у закладах фахової передвищої освіти, потреби ринку праці у фахівцях з фаховою передвищою освітою, цифровізацію освітнього процесу, дуальну форму здобуття освіти, актуальні питання підготовки фахівців у професійно-технічному закладі освіти, інноваційну педагогічну діяльність і професійний розвиток педагогічних працівників, програми міжнародної співпраці.

     На конференції серед виступаючих були: Олег ШАРОВ, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України, Василь КРЕМЕНЬ, д-р філос. наук, професор, дійсний член (академік) НАН і НАПН України, Президент НАПН України, Нелля НИЧКАЛО, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Володимир КОВТУНЕЦЬ, заступник Голови Національного агентства кваліфікацій, Наталія ВІТРАНЮК, директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України, представники інститутів НАПН України, закладів освіти, роботодавці.

     Згодом буде видано збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, до якого будуть включені надіслані раніше тези, доповіді, статті учасників.

     Дякуємо організаторам конференції за плідну роботу та активну дискусію! Чекаємо на нові зустрічі! Продовжуємо далі гідно тримати освітянський фронт!