Відкрите заняття з географії

     8 березня у групі ТЗ-21 відбулося відкрите заняття з географії, метою якого було повторити і закріпити тему «Топографія і картографія», а також показати знання і вміння студентів спеціальності «Землевпорядкування» у визначенні географічних координат, абсолютних та відносних висот точок, азимутів та інших вимірів на карті, і показати вміння розв’язувати різноманітні задачі та тестові завдання по даній темі.

     Розділ «Топографія і картографія» є дуже важливим етапом підготовки студентів до вступу у вищі навчальні заклади, адже  майбутня професія землевпорядників пов’язана насамперед із вмінням читати  карту, розрізняти на ній різноманітні об’єкти, вміти визначати висоту точок, рельєф на карті, розрахувати відстань між об’єктами, а також набувати навиків самостійно складати карту користуючись масштабом, географічними координатами  та іншими математичними та геодезичними даними.

     На занятті студенти виконали велику кількість завдань: розв’язували задачі та тестові завдання, визначали географічні координати точок на топографічній карті, робили виміри та знаходили азимут, визначали абсолютну та відносну висоту точок на карті, знаходили відстань між об’єктами.

     На відкритому занятті були присутні заступник директора з навчальної роботи коледжу –  Слободян С.Є., завідувач методкабінету –  Король М.О., голова циклової комісії математично-природничих  дисциплін та Захисту України – Гуцуляк О.О. та всі викладачі циклової комісії .

      Присутні відмітили підготовку заняття на належному науково-методичному рівні.