Відкрите заняття з іноземної мови за профспрямуванням

   В світі існує безліч країн, а мов, якими розмовляють їх жителі, ще більше. Як же населенню Землі зрозуміти один одного? Для цього існують міжнародні мови, які і дають змогу всім нам спілкуватися. Однією з міжнародних мов є англійська. Значення англійської мови в сучасному світі важко переоцінити. Адже не можна не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її використовують. Вивченню англійської мови в нашому технікуму приділяється чимало уваги. Отже й викладачі іноземних мов роблять усе можливе, щоб нашим студентам було цікаво навчатися, та щоб вони мали змогу відкривати для себе нові горизонти.

   27 квітня 2017р. у Кіцманському технікумі Подільського ДАТУ викладачем іноземної мови Ружицькою Юлією Валеріївною було проведено відкрите заняття зі студентами ІІ курсу відділення “Ветеринарна медицина” групи В-22, з дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Тип заняття: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Метою цього заняття було підсумувати, систематизувати, активізувати і  закріпити знання з даного предмету, розвивати увагу, пам’ять, комунікативну компетенцію та мовленнєві здібності, мотивувати студентів до подальшого вивчення іноземної мови.

   Особливістю вивчення дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” є те, що студенти дізнаються багато цікавої та корисної інформації пов’язаної з їхньою майбутньою професією на іноземній мові. Зокрема студенти спеціальності “Ветеринарна медицина” вивчають на іноземній мові основи анатомії та фізіології с/г тварин, основи епізоотології, фармакології, паразитології, хірургії, внутрішніх заразних та незаразних хвороб, годівлі та акушерства.

   Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до навчальної та робочої програми з дисципліни. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме: принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студентів, науковості, систематичності й послідовності, наочності, принципу емоційності навчання.

   Під час заняття Ружицька Ю.В. використовувала навчальний посібник, що був розроблений нею для студентів спеціальності “Ветеринарна медицина”, мультимедійну презентацію, роздатковий матеріал – картки із практичними завданнями, цикл презентацій та відеофільми по темі “”The Most Dangerous Infectious Diseases in Cattle” (Найнебезпечніші інфекційні хвороби ВРХ), “Cattle Plague” (Чума великої рогатої худоби), що дало змогу студентам показали хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували вправи по темі, аналізували тексти та вели діалогічне мовлення. Під час виконання вправ студенти не тільки узагальнювали свої знання з англійської мови, але й отримали задоволення від заняття.

   Викладач використовувала  різні методи роботи та провела заняття у формі мовного практикуму з використанням методу критичного мислення, різноманітних методик роботи з лексичним матеріалом, методу лінгвістичного  квесту. Викладач передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Схема заняття була логічною і сприяла оволодінню іноземною мовою за професійним спрямуванням. Виклад матеріалу проводиться послідовно, на належному науково-методичному рівні. Роздатковий матеріал підготовлений грамотно, мав оптимальну кількість питань, охоплював всі тему, що в свою чергу дозволило за короткий час проконтролювати знання студентів групи.

20170427_103059

20170427_103111

20170427_103130

20170427_103154