Відкрите заняття з дисципліни «Біологія»

   25 жовтня  викладачем біології Хімчинською Ж.О. у групі ТЗП-11 проведено  відкрите заняття на тему: «Нуклеїнові кислоти».

   Мета заняття: «Розширити знання студентів про природні біополімери; ознайомити із будовою, властивостями та функціями нуклеїнових кислот; розкрити значення цих органічних сполук у живій природі».

    Була зауважена актуальність цієї теми. Адже кожна клітина людського організму має певний набір хромосом, а основу хромосоми становить молекула нуклеїнової кислоти.

20161109_124015

    Під час заняття студенти активно працювали, зачитували реферати,  відповідали на поставленні питання, розв’язували задачі з молекулярної біології. Допомагали у роботі мультимедійні засоби.

    Студенти вивчили будову нуклеїнових кислот, навчилися відрізняти: молекули ДНК і РНК за будовою і функціями, гени і хромосоми, процеси реплікації і транскрипції.

     На занятті були присутні: методист Кіцманського технікуму ПДАТУ Король М.О. та викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.