Відбулося засідання методичного об’єднання викладачів математики закладів вищої освіти Чернівецької області

    21 листопада у Коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів математики закладів вищої освіти Чернівецької області, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста.
Відкрив засідання керівник методоб’єднання Василь Іванович Близнюк, який ознайомив присутніх з планом роботи.

   Далі з вітальним словом до всіх присутніх звернувся директор навчального закладу Олександр Васильович Собчук, який розповів про історію створення коледжу, його традиції, поділився планами на майбутнє.
Розпочалося засідання із показового заняття «Зведення до канонічного вигляду рівняння кривої другого порядку», яке провела на високому методичному рівні викладач Тетяна Іллівна Крошка. Метою заняття було узагальнити отримані знання про вигляд канонічних рівнянь досліджуваних типів кривих другого порядку, а також поєднати вивчений матеріал для повного дослідження властивостей кривої другого порядку.

   Завідувач природничого відділення коледжу Володимир Володимирович Ковдриш та заступник директора з навчально–методичної роботи Микола Ярославович Дерев’янчук розповіли про методичне забезпечення навчального процесу дисциплін природничого циклу закладу.

   Далі відбулося обговорення проблем, що виникають при викладанні математики, шляхів їх вирішення на методичному семінарі «Особистісно–зорієнтований та диференційований підхід до викладання математики». Під час семінару були висвітлені такі питання як «Метод навчальних проектів на заняттях математики як засіб розвитку життєвих і навчальних компетентностей студентів» (доповідач Леся Анатоліївна Скакун), «Технології кооперативного особистісно–орієнтованого навчання» (доповідач Ангеліна Вікторівна Мельничук) та «Диференційований підхід до навчання математиці» (доповідач Оксана Іванівна Гайдукевич–Ратушна). Зокрема, Леся Анатоліївна звернула увагу всіх присутніх на тому, що застосування методу проектів у процесі викладання математики дає можливість: перетворити абстрактну математику (такою її бачить більшість студентів) на цікаву та особистісно значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості. Формування життєвих і навчальних компетентностей засобами навчального проекту сприяє більш усвідомленому вивченню цієї дисципліни, забезпечує зв’язок теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням.
У своїй доповіді Ангеліна Вікторівна Мельник зазначила, що головною функцією викладача на особистісно–орієнтованому занятті з математики є не примушування, а переконання студентів у прийнятті тих ідей, які викладач пропонує з позицій наукової точки зору.

    Оксана Іванівна Гайдукевич–Ратушна підкреслила, що ще давньогрецькі філософи Арістотель, Демокріт, Сократ, Платон вказували на необхідність диференційованого підходу в процесі оволодіння знаннями. Вони наголошували, що для досягнення результативності знань слід подбати про вивчення духовних якостей дитини, її зацікавленості, емоційне залучення її до конкретних ситуацій.

  Також було зазначено, що диференціація завдань дає можливість більшості студентів набути досвід їх самостійного успішного розв’язання, що надихає їх до подальшого вивчення математики. Активну участь в обговоренні питань методичного семінару взяли участь всі викладачі коледжів та технікумів, які були присутніми на засіданні.

    Далі на засіданні викладачі обговорили питання щодо проведення держаної підсумкової атестації студентів з математики та проведення обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, яка відбудеться в березні 2018 року.

    Не менш цікавим виявився завершальний етап методичного засідання, який пройшов у вигляді командної гри «Ерудит–квінтет», яку підготували викладачі Світлана Василівна Дутчак та Наталія Мирославівна Михайлюк. Цікаво було спостерігати, як студенти вправно справлялися із завданнями ведучих, знаходили відповіді як на прості запитання, так і на запитання, в яких мова йшла про дуже відомі або й зовсім невідомі, але цікаві факти, проявляючи при цьому свою кмітливість, ерудованість та інтуїцію.

23659604_1515341521919478_9079993863380662814_n

23722322_1515342015252762_6536669993485873270_n

23722336_1515341658586131_8973006742031881175_n

23722512_1515342018586095_1414170234175429838_n

23754647_1515341858586111_4056480877092948815_n

23754879_1515341685252795_8042628131508248826_n

23755763_1515342691919361_8764146676181712223_n

23794784_1515341445252819_4002087295315375931_n

23843426_1515342048586092_6029609149575892123_n

23843623_1515341888586108_9041400560868356586_n