Студентська конференція

   Економічний розвиток будь-якої країни світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. У концепції «Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй» (ПРООН) зазначається, що будь-яка держава світу в процесі свого економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю.

   Вивчення чинників економічного зростання завжди привертало увагу науковців і залишається актуальним питанням економічної науки і сьогодні, адже аналіз впливу різних факторів на зростання дає можливість визначати передумови для розбудови процвітаючої національної економіки та провадити ефективну державну політику.

   Днями, у Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету, пройшла студентська конференція на тему «Актуальні питання розвитку мікро- та макроекономічних процесів у економіці України».

   Метою проведення конференції було  узагальнення досвіду наукових досліджень з питань успішної підприємницької діяльності  та зайнятості населення.

   В роботі конференції прийняли участь студенти економіко-правового відділення.  З вітальною промовою виступила завідувач відділення Король Л.І.

   Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми дослідження сучасних явищ  в економіці та питання забезпечення функціонування системи обліку, аналізу та менеджменту підприємства.

   Студент  ІV курсу спеціальності «Організація виробництва» Бальон Василь виступив з доповіддю на тему «Маркетинг та його сучасна концепція» (керівник Булега Ю.М.).

   Студентка ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» Деркач Наталія, під керівництвом   Біляр Ю.В., працювала над темою «Формування стратегічних пріоритетів підприємства для забезпечення конкурентоспроможності».

   Зацікавила слухачів доповідь студента  ІІ курсу спеціальності «Облік  і оподаткування» Лесика Івана, керівник Король Л.І.,  на тему «Заходи НБУ щодо стабілізації курсу національної валюти».

   Викладач Мамаєвська Л.О. керувала роботою студентки Дідух Марії, ІІ курс спеціальності «Облік  і оподаткування»,  за темою «Безробіття молоді в Україні:  шляхи та способи подолання».

   Під керівництвом викладача Шелюк Л.І.  опрацьована тема «Економічні  механізми  стимулювання  енергозбереження  в  Україні», доповідач студент ІУ курсу спеціальності «Організація виробництва» Рихло Валентин.

   Актуальною є тема результативного управління. Студентка ІУ курсу спеціальності «Організація виробництва»  доповідала на тему «Ефективний керівник: ключові компетенції до досягнення успіху». Роботою керувала викладач Петракович В.Ю.

   Корисним був блок доповідей на теми: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення» – доповідач студент  ІІ курсу спеціальності «Облік  і оподаткування» Мамаєвський Вадим, керівник Снятинчук Н.М. та «Шляхи адаптації облікової системи»  доповідач студентка ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік», керівник Баєтул Г.М.

   Всі виступи супроводжувало демонстрування слайдів за допомогою мультимедійних засобів.  Донесена  інформація для всіх була цікавою та потрібною.

1

2r

3r

4r

5r