Презентації вибіркових дисциплін спеціальностей

        Законодавством передбачена можливість здобувачів освіти самостійно компонувати значну частину освітньої програми, яка складається з обов’язкових та вибіркових освітніх компонент.

      При підготовці фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» реалізації освітніх програм здійснюється з акцентом на можливість здобувачем освіти створення власної освітньої траєкторії. Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, мають право обрати з вибіркових навчальних дисциплін ту, що йому більше підходить.

       Згідно Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та з метою реалізації процедури формування переліку, обрання та подальшого вивчення дисциплін вибіркової складової навчального плану  викладачами циклової комісії економічних та юридичних дисциплін було проведено зустрічі із здобувачами освіти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Право», «Геодезія та землеустрій», «Агрономія», «Ветеринарна медицина».

         Викладачі коледжу ознайомили  здобувачів освіти  з вибірковими компонентами освітньо-професійної програми за якими вони навчаються.

         Презентації вибіркових дисциплін  допомогли майбутнім спеціалістам зрозуміти користь та особливості  кожної дисципліни, предмет та мету вивчення, очікувані компетентності.