Планове засідання педагогічної ради

       26 квітня 2024 року відбулося планове засідання  педагогічної ради  Відокремленого структурного підрозділу “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» в якому взяли участь 52 члени ради.

       Педагогічна рада працювала згідно порядку денного.

       Про результати моніторингу діяльності циклової комісії агромеханічних  та землевпорядних дисциплін  доповіла голова циклової комісії Ганна АНТОЩУК.

        Про роботу та організацію студентського самоврядування  прозвітувала голова студради Алессандра КУЧЕРЯВА.

       Про результати здійснення здобувачами освіти вільного вибору  навчальних дисциплін  розповіли завідувачі відділень.

        Педагогічною радою розглянуто та схвалено освітньо-професійні програми: «Виробництво і  переробка продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення  фермерського господарства», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Право», «Ветеринарна медицина», «Геодезія та землеустрій».

        Рада розглянула та затвердила Положення про порядок перевірки курсових (дипломних) робіт (проєктів) та інших робіт на наявність плагіату,  Положення про порядок визначення  академічної різниці та зарахування та/або перезарахування освітніх  компонентів, Положення про студентську раду.

         Голова педагогічної ради Іван БІЛЯР подякував педагогічним працівникам та здобувачам освіти – членам  педради за плідну роботу.