Перспективна професія бухгалтера

     Професія бухгалтер – одна з найвідповідальніших, багатогранних та креативних професій.

     Це професія здібних, порядних, чесних та креативних людей.

     Професійні бухгалтери є лідерами в усіх сферах бізнесу. Саме професійні бухгалтери здійснюють ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку із використанням автоматизованих інформаційних систем обробки даних, складання звітності за міжнародними стандартами, нарахування заробітної плати працівникам, забезпечують перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, здійснюють контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, удосконалюють системи інформаційного забезпечення управління  бізнесу з метою підвищення його ринкової вартості. Будь-який (включно з найдрібнішим) рух грошових коштів, майна, прав має бути вже з першого дня діяльності підприємства належно відображений в обліку, а за потреби – ще й задекларований та оподаткований.

     Професія є тим джерелом довіри, якого вимагає суспільство.

     У сучасних умовах професія забезпечує багато можливостей для кар’єрного зростання: від асистента бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, бізнес-аналітика, аудитора, інвестиційного радника, топ-менеджера, власника компанії.

     Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах всеохоплюючої діджиталізації відкриває нові перспективи для розвитку професії бухгалтера. По-перше, професійний бухгалтер в умовах динамічного середовища постійно здійснює експертизу з метою активного реагування на трансформаційні процеси для забезпечення ефективності та безпеки ведення бізнесу.

     По-друге, сучасні бухгалтери – це адвокати впевненості особливо при проведенні аудиту та управління ризиками. Вони здійснюють заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для залучення інвесторів, партнерів, клієнтів та підвищення корпоративної відповідальності бізнесу перед суспільством у цілому.

     По-третє, в умовах сучасних бізнес трансформацій професійні бухгалтери стають архітекторами організаційних змін (бізнес трансформерами). Керуючись стратегією розвитку підприємства, вони налаштовують інформаційно-аналітичне забезпечення організаційних трансформацій для сталого розвитку бізнесу в майбутньому.

     По-четверте, сучасний бухгалтер стає справжнім бізнес-партнером для власників бізнесу (бізнес-навігатором даних). В умовах постійного зростання кількості інформаційних потоків саме професійні бухгалтери виявляють надзвичайні можливості для оптимізації масивів даних та використання нових аналітичних інструментів для оцінки результативності ведення бізнесу. Саме вони формують масиви даних для оцінки ключових показників ринкової вартості та результативності ведення бізнесу, що дозволяє генерувати здійснення перспективного аналізу для підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень. Бухгалтер є впливовим радником керівника і власників підприємства. 

      По-п’яте, сучасний бухгалтер – це цифровий плеймейкер підприємства. Саме професійні бухгалтери забезпечують упровадження сучасних інформаційно-комутаційних систем та ІТ-технологій управління даними в діяльність підприємства (включаючи цифрові та «хмарні» технології), сприяють розширенню доступу до глобального інформаційного середовища.

     По-шосте, сучасні бухгалтери – це новатори стійкості та комунікатори підприємства, що забезпечують ефективність та прозорість функціонування бізнесу. Саме вони встановлюють рамки розкриття інформації в межах вимог законодавства для усіх постійно зростаючих груп зацікавлених осіб (стейкхолдерів) та формують рівень інвестиційної привабливості підприємства, розкривають можливості для залучення капіталу, убезпечують ведення бізнесу від внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечують протидію рейдерським захопленням.

     По-сьоме, сучасний бухгалтер є провідним знавцем законодавства. У своїй діяльності професійні бухгалтери керуються чинним законодавством України, міжнародними стандартами, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, посадовими інструкціями та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку. Професійний бухгалтер повинен досконально знати та уміти застосовувати Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, основи цивільного права, трудове, фінансове та господарське законодавство тощо. Постійне підвищення професійного рівня бухгалтерів щодо змін у чинному законодавстві є запорукою стабільності діяльності підприємства.

     По-восьме, сучасний бухгалтер – це агент змін, який забезпечує інтеграцію у міжнародний простір для розвитку міжнародної співпраці, створення в Україні нових підприємств із залученням іноземних інвестицій, а також виходу підприємств України на міжнародні ринки. Професія бухгалтера сьогодні посідає перше місце в рейтингах найбільш популярних професій економічного профілю та є високо сплачуваною.

     Професія бухгалтера має міжнародний статус та дозволяє працевлаштуватися у будь-якій країні світу, надає можливості працювати на фрілансі або відкрити власну справу.

     Професійні бухгалтери потрібні для роботи абсолютно в усіх секторах економіки, включаючи промисловість, будівництво, транспорт, фінансовий сектор, торгівлю, готельно-ресторанний бізнес, сферу інформації та телекомунікацій, агробізнес, фармацію, сферу охорони здоров’я, освіти, мистецтва, розваг та відпочинку,  сферу надання житлово-комунальних послуг і відповідно, заробітна плата висококваліфікованого бухгалтера буде задовільняти власні потреби та потреби його родини.