Цікава професія менеджера

       З висловів однієї з засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.

     Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте, геній музикантів та композитора ми можемо почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента.

     Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.

     Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях.

     По-перше, це – управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей.

     По-друге, це – лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

      По-третє, це – людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.

     По-четверте, це – людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання.

     По-п’яте, це – новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід чи раціоналізаторську пропозицію.

     По-шосте, це – людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча, але розважлива.

     Всьоме, це – вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

     Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних якостей та вмінь.

     Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера як відповідальність, прагнення до професійного зростання, авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. Соціум формує наступні моральні якості менеджера: патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, громадянська позиція, чесність, доброзичливість.

     Тож, якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал – на вас чекає цікава і перспективна професія.

      Диплом про закінчення Кіцманського коледжу є першим кроком, який здатний відкрити перед амбітною людиною безмежні можливості. Треба тільки поставити цілі і намагатися не зупинятися на досягнутому.