ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО – ЗАПОРУКА  ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

      Сільське господарство є однією з провідних галузей української економіки, яка протягом усієї непростої історії нашої держави слугувала міцним фундаментом її самостійності та процвітання й залишається основним рушієм економічного розвитку України. Нині аграрне виробництво вимушене виживати у надскладних умовах, спричинених російською агресією: чимало сільськогосподарських земель України окуповані ворогом або мають високий рівень замінування і є непридатними для використання. Така кризова ситуація є своєрідним викликом для аграрної освіти та науки. Її подолання можливе завдяки плідній співпраці наукового сектору та агробізнесу, результатом якої стали б розробка та впровадження інноваційних природозберігаючих технологій виробництва, що сприятимуть не лише адаптації агробізнесу до умов з підвищеним ризиком, а також його ефективному розвитку та швидкої інтеграції в європейський економічний простір.

        З метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, здатних  долати сучасні виклики,  пов’язані із війною, та приймати неординарні рішення  необхідно впроваджувати сучасні технологій органічного виробництва в системі екологічної освіти. Випускники коледжу мають бути спроможними вирішувати повсякденні екологічні завдання і глобальні екологічні проблеми в процесі сучасного інтенсивного виробництва. Для підвищення рівня знань в цій галузі викладачами комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін було проведено засідання на якому вони обмінювалися інформацією, що була корисна для всіх присутніх.

Прозвучали доповіді:

  1. План дій українських органічних виробників на шляху до Європейського зеленого курсу. Доповідач Петракович В.Ю.;
  2. Законодавче регулювання в сері органічного виробництва. Доповідач Друцул Т.І.;
  3. Вегетативне розмноження самшиту вічнозеленого в умовах закритого ґрунту. Доповідач Руснак Н.Т.;
  4. Використання біопрепарату «КОМПОНАЗА» для компостування органічних добрив. Доповідач Семенюк В.О.;
  5. Агроекологічні засади обґрунтування елементів органічного овочівництва і плодівництва. Доповідач Курилюк Н.В.

     

       Маємо надію, що озвучені ідеї та напрацювання матимуть практичний результат, сприятимуть підвищенню рівня знань випускників нашого коледжу та впливатимуть на створення гармонійної системи органічного виробництва, наближеної до європейських та світових стандартів, і посилення української економіки.