Навчальна практика з «Бухгалтерського обліку»

     Навчальна практика – наступний етап після лабораторних і практичних занять, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної діяльності студентів.

     Метою навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь із  спеціальних дисциплін. Практика є першим кроком психологічної і професійної адаптації студента до виробництва. Навчальна практика дає можливість студентові вирішувати завдання, які покладені на виробничий персонал, нести відповідальність за роботу, що виконується, відчути себе учасником виробництва.

     Під час проходження навчальної практики з дисципліни «Бухгалтерський облік» студенти групи М-31 відвідали бухгалтерію коледжу,  де ознайомилися з порядком нарахування заробітної плати, утриманнями та нарахуванням із заробітної плати. Також подивилися як ведуть облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, узагальнили основні нюанси та нагадали порядок обліку необоротних активів, оскільки саме вони становлять найбільшу питому вагу активів коледжу.