Моя майбутня професія – юрист

    30 жовтня 2017 року для першокурсників економіко-правового відділення за спеціальністю «Право» студентами четвертого курсу під керівництвом Костинюк С.В. була проведена презентація професії юриста.

    Професія юриста по праву вважається однією з найдревніших і найшановніших. Принципи, які сьогодні лежать в основі права будь-якої демократичної країни, знаходили своє віддзеркалення навіть у старогрецькій міфології: богині закону Евномія і помсти – Немезіс вершили суд над тими, хто посмів робити замах на засади громадського порядку. Сьогодні – це прямий обов’язок юристів різних спеціальностей. Адвокати і юрисконсульти, прокурори і нотаріуси, судді і слідчі забезпечують виконання законів і підзаконних актів, а також гарантують невідворотність покарання в разі їх недотримання.

    Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Саме вони допомагають  розібратися в тонкощах правових процедур.

    Основна мета професії юриста — встановлення справедливості, тому бути юристом — це величезна відповідальність. Для нашої країни ця професія надзвичайно важлива, адже у цей час, коли відбувається процес розбудови правової держави в Україні, передусім на правників покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

    Отже, професія юриста — одна з найпочесніших на землі. Стати юристом, правоохоронцем легко, а от бути ним значно важче. Ця професія вимагає від людини знань, умінь, мужності, сили волі. І навіть за наявності всіх цих рис найважливішою має бути людяність. Треба завжди залишатися людиною.

Професіоналізм і людяність — це дві головні ознаки майбутньої професії.

брошури (2)

моя професія (5)

моя професія (13)

моя професія (14)

моя професія (21)

моя професія (25)

моя професія (28)

моя професія