Круглий стіл зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми ветеринарна медицина

     В умовах надзвичайно динамічного ринку праці, співпраця освітян і роботодавців у створенні та реалізації освітньо-професійних програм набуває все більшої актуальності. Тільки за такої співпраці і консультацій з широким колом зацікавлених осіб можлива реалізація ідеї забезпечення успішного працевлаштування випускників, їх конкурентоспроможності на ринку праці.

     В процесі проектування та реалізації освітньо-професійної програми Ветеринарна медицина у Відокремленому структурному підрозділі «Кіцманський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» робочою групою була обрана парадигма навчання, орієнтованого на здобувача фахової передвищої освіти. В основі парадигми є компетентнісна модель фахівця, створена за найактивнішої участі роботодавців, випускників, здобувачів освіти. Систематично ведуться консультації із зацікавленими особами, а чергову зустріч зі стейкхолдерами сфери приватної ветеринарної медицини 31 березня провели на базі приватної ветеринарної клініки «Пан Коцький», адже власник клініки Михайло Мочернюк, як успішний підприємець, докладає чимало зусиль для розвитку ветеринарної освіти регіону. До круглого столу долучилися, окрім членів робочої групи (гарант освітньо-професійної програми Анатолій Косменко, викладачі ветеринарних дисциплін Лілія Дрещан, Богдана Бабюк, здобувачка фахової передвищої освіти Ірина Петрушко), викладач Тетяна Півторан, роботодавець Михайло Мочернюк, випускники коледжу різних років, лікарі ветеринарної медицини Наталія Слюсар, Ігор Лесюк, а також здобувачі вищої та фахової передвищої освіти, які перебувають на стажуванні чи виробничій практиці в приватній клініці та працюють на посадах асистентів лікарів ветеринарної медицини.

     В процесі обговорення своє бачення та зауваження щодо програмних результатів навчання, заявлених в освітньо-професійній програмі та освітніх компонентів, які забезпечують їх набуття, висловили випускники та здобувачі освіти. Роботодавцем, який першим відчуває зміну потреб у спеціалістах з відмінним набором фахових компетентностей, було внесено пропозиції щодо збільшення кредитів практичної складової та змін у розділі вибіркових освітніх компонентів.

      Дружня атмосфера сприяла результативній роботі, однак залишилися певні розбіжності щодо окремих питань. Домовились про наступну зустріч, адже всі учасники круглого столу зацікавлені у співпраці і щиро бажають долучитися до реалізації якісно нової і перспективної освітньо-професійної програми, яка б враховувала реальні запити роботодавців і потреби ринку праці.

     Чи забезпечить ця програма пріоритет на ринку праці? Чи є всі необхідні ресурси для реалізації програми у закладі фахової передвищої освіти? Чи є потреба на регіональному та державному рівнях у таких фахівцях? Чи відповідає програма всім критеріям для успішної акредитації? Чи наближена програма до міжнародних стандартів? І це далеко не вичерпний перелік питань, коло яких окреслили в процесі обговорення, які хвилюють розробників освітньо-професйної програми і які мали б цікавити всіх причетних.

      Звісно ж, попереду ще чимало обговорень, опитувань, круглих столів зі стейкхолдерами, засідань циклової комісії ветеринарних і зоотехнічних  дисциплін, бо в такій відповідальній справі необхідна виваженість у прийнятті рішень на виконання системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти в закладі.

     Слід зазначити, що викладачам приємно було чути схвальні відгуки роботодавця про роботу випускників, в умовах клініки спостерігати за майстерністю колишніх студентів та усвідомлювати свою причетність до їх успіхів, адже свій шлях професійного становлення вони розпочинали в стінах коледжу на заняттях з фахових дисциплін. І це саме те, заради чого варто ще більш натхненно працювати над удосконаленням і підвищенням якості освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів з ветеринарної медицини.