Конференція на тему: «Фахова передвища освіта: теорія, методика, практика»

     Якісні зміни у вітчизняному освітньому просторі неможливі без глобальних трансформацій і цифровізації – впровадження сучасних цифрових технологій. Цифровізація передбачає принципово новий формат освітнього середовища, в основі якого цифрові технології, що забезпечують зручні та доступні сервіси й платформи для підвищення конкурентоспроможності, більш ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, підвищення його прозорості, підвищення ролі інтелектуальної власності, розвитку цифрових навичок. Аналізуючи позитивні наслідки цифровізації в освіті, необхідно зазначити, перш за все, що таке навчання істотно підвищує доступність (інклюзивність) освіти, дозволяючи отримати освітні послуги тим, хто з різних причин немає можливості фізично бути присутнім у навчальному класі або аудиторії.

     Днями, 15.04.2022, за участю викладачів циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін відбулася конференція на тему «Фахова передвища освіта: теорія, методика, практика». Викладачі обговорили ряд питань, що стосуються цифровізації у вітчизняному освітньому процесі.

       З доповідями та презентаціями виступили викладачі коледжу:

  1. Антощук Г.О. Цифровізація в освітньому процесі;
  2. Курилюк Н.В. Розвиток компетентності студентів – потреба сучасного суспільства;
  3. Семенюк В.О. Актуальність проблеми самоосвіти сучасного викладача;
  4. Петракович В.Ю. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фахової перед вищої освіти в умовах дистанційного навчання;
  5. Пастух М.С. Застосування дистанційних технологій навчання – вимога сучасності;
  6. Антощук Т.І. Інновації в умовах діджиталізації освіти.

      Присутні на конференції викладачі активно обговорювали матеріал, ставили питання, рекомендували ідеї та напрями для подальшого вдосконалення освітнього процесу в коледжі в умовах дистанційного навчання.

     З підсумковим словом виступила завідуюча відділення №1 Мамаєвска Людмила Олександрівна. Вона звернулася до присутніх зі словами подяки за цікаві доповіді, зазначивши те, що бути в курсі новацій у галузі сучасних педагогічних засобів та методик є необхідною умовою для успішного функціонування нашого навчального закладу в умовах складних сучасних реалій життя.